SERRA MASSANSALVADOR, Francesc

Telèfon: 93.581.2161
Despatx: CP B3BIS/067
Àrea: Dret Internacional P. i Rel. Int.
Categoria: Investigador Pos
E-mail: Francesc.Serra@uab.cat

CurrĂ­culum abreujat no disponible